Tin bóng đá Italia ngày 23/7: Ronaldo sáng cửa chiếc giày vàng

Tin bóng đá Italia ngày 23/7: Ronaldo sáng cửa chiếc giày vàng