truy sat

truy sat

Sau một lúc tranh cãi, Trung đã rút súng trong người ra bắt hai phát vào đầu, khiến L. gục tại chỗ.

on Aug 12th, 2017
Xem Thêm