Tag Archives: truy sat

Sau một lúc tranh cãi, Trung đã rút súng trong người ra bắt hai phát vào đầu, khiến L. gục tại chỗ.

on Aug 12th, 2017
Xem Thêm