Lợi nhuận giữ lại là gì? Bạn đã từng tự hỏi lợi nhuận giữ lại là gì và tại sao nó quan trọng đối với doanh nghiệp? Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá khái niệm và tầm quan trọng của lợi nhuận giữ lại trong kinh doanh, cung cấp cho bạn cái nhìn sâu hơn về khả năng tăng trưởng và bền vững của doanh nghiệp.

lợi nhuận giữ lại là gì

1. Khái niệm lợi nhuận giữ lại là gì?

Lợi nhuận giữ lại (Retained Earnings) là số tiền lợi nhuận thực tế mà doanh nghiệp giữ lại sau khi đã trừ thuế và phân phối cổ tức cho cổ đông. Nó được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán và đại diện cho phần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp vào cuối mỗi kỳ kế toán.

Lợi nhuận giữ lại thường được sử dụng để mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thanh toán nợ hoặc đầu tư vào các tài sản cố định và vốn lưu động.

Trong trường hợp doanh nghiệp không tin rằng lợi nhuận giữ lại có thể tạo ra đủ lợi tức đầu tư, họ thường quyết định phân phối khoản lợi nhuận đó dưới dạng cổ tức cho cổ đông hoặc thực hiện mua lại cổ phiếu.

2. Ý nghĩa của lợi nhuận giữ lại

Ý nghĩa của lợi nhuận giữ lại

– Để xác định giá trị lợi nhuận thực tế còn lại của doanh nghiệp trong mỗi kỳ kế toán.

Công ty có thể đánh giá lợi nhuận của mình là lớn hoặc nhỏ, từ đó điều chỉnh các hoạt động kinh doanh trong tương lai. Việc điều chỉnh chi phí sản xuất, chi phí vận hành doanh nghiệp và phương thức chia lợi nhuận cho cổ đông giúp tối ưu hóa giá trị lợi nhuận giữ lại. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra giá trị lợi nhuận giữ lại tối đa.

Trong các công ty kinh doanh tốt, giá trị được tạo ra thường khác nhau trong các giai đoạn khác nhau. Điều này dẫn đến cổ đông nhận được lợi nhuận lớn. Cổ đông mong muốn tìm kiếm thêm lợi nhuận và khai thác giá trị từ công ty. Vì vậy, họ muốn nhận cổ tức như một hình thức quy đổi lợi nhuận, đặt lợi ích của mình lên hàng đầu.

– Đây thường là nhu cầu được đặt ra từ các cổ đông dài hạn của công ty.

Một số người mong đợi nhận được thu nhập đều đặn dưới dạng cổ tức, xem đó như một phần thưởng cho việc đầu tư vào công ty. Khi công ty tạo ra lợi nhuận, lợi ích của cổ đông cần được ưu tiên hàng đầu, bởi vì họ đã có sự cam kết trực tiếp với công ty. Điều này cũng tạo động lực cho họ để đóng góp và cam kết hơn cho công ty bằng việc tăng sở hữu cổ phiếu. Với ý nghĩa này, lợi ích được đặt cho cả công ty và cổ đông.

Cổ đông dài hạn thường đặt niềm tin vào khả năng quản lý hiện tại và muốn sử dụng lợi nhuận giữ lại để tạo ra nhiều lợi nhuận hơn trong tương lai.

– Ý nghĩa mang lại cho các cổ đông ngắn hạn của công ty.

Các nhà đầu tư ngắn hạn thường tìm kiếm các công ty tiềm năng để đầu tư và thu lợi ích nhanh chóng. Do đó, nhiều doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh nhằm tìm kiếm nguồn vốn nhanh chóng và tập trung vào lợi ích của cổ đông ngắn hạn. Điều này mang lại lợi ích ngay lập tức cho cả hai bên. Vì vậy, nhiều nhà giao dịch mong muốn nhận lợi nhuận ngắn hạn và hy vọng nhận được quyền lợi thông qua việc tăng giá trị cổ phiếu của công ty. Điều này thể hiện qua giá trị thị trường của cổ phiếu công ty, và họ mong đợi nhận được các khoản thanh toán cổ tức để thu lợi nhuận ngay lập tức.

– Cổ tức được ưu tiên hơn chi trả bằng tiền mặt cho các cổ đông.

Cổ đông thường được hưởng lợi từ việc nhận cổ tức vì nhiều doanh nghiệp thực hiện chính sách chi trả cổ tức cho cổ đông. Các khu vực khác nhau trên thế giới xem cổ tức là thu nhập không chịu thuế, trong khi thu nhập từ cổ phiếu vẫn phải chịu thuế.

Hơn nữa, lãnh đạo doanh nghiệp có thể tận dụng tốt nhất tiền được giữ lại trong công ty. Giá trị mà doanh nghiệp tạo ra trong tương lai phụ thuộc lớn vào lợi nhuận được giữ lại. Do đó, việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận giúp tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong tương lai. Chuyển đổi lợi nhuận giữ lại thành cổ phiếu và trả lại thông qua cổ tức là một phương pháp khả thi.

Loading...

3. Công thức tính lợi nhuận giữ lại

– Công thức tính lợi nhuận giữ lại được biểu diễn như sau:

Lợi nhuận giữ lại = Lợi nhuận giữ lại ban đầu + Thu nhập ròng (hoặc Lỗ ròng) – Cổ tức

Trong đó:

  • Lợi nhuận giữ lại ban đầu là số dư lũy kế lợi nhuận từ đầu kỳ.
  • Thu nhập ròng (hoặc Lỗ ròng) là số lợi nhuận sau thuế được tính bằng cách trừ tổng doanh thu cho tổng chi phí trong năm tài chính hiện tại.
  • Cổ tức là phần được chi trả cho các cổ đông dưới dạng tiền mặt hoặc cổ phiếu, tùy thuộc vào chính sách chi trả của công ty.

– Công thức để tính thu nhập ròng (hoặc lỗ ròng) được xác định như sau:

Thu nhập ròng phát sinh trong kỳ = Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ – Tổng chi phí phát sinh trong kỳ

Trong đó:

Xem thêm: Dự đoán bóng đá Shakhtar Donetsk vs Marseille, 0h45 ngày 16/2

Xem thêm: Thống kê XSMN ngày 6/7/2022 – Phân tích kết quả XSMN thứ 4 hôm nay

  • Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ được tính bằng doanh thu thuần, bao gồm lợi nhuận từ hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác.
  • Tổng chi phí phát sinh trong kỳ được xác định bằng giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng, chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lợi nhuận giữ lại đóng vai trò quan trọng trong việc xác định khả năng tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp. Bằng cách đầu tư vào nâng cao lợi nhuận giữ lại, doanh nghiệp có thể tạo ra sự bền vững và tăng cường giá trị cho cổ đông. Hãy khám phá và áp dụng lợi nhuận giữ lại một cách hiệu quả để đạt được sự thành công kinh doanh

Loading...