Điều kiện tách thửa cần yếu tố cơ bản về diện tích tối thiểu thì cần phải đáp ứng các điều kiện khác. Hãy cùng ketqua.net.vn tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết dưới đây nhé.

Tách thửa là gì?

– Tách thửa là quá trình tách thửa đất tức là quy trình phân chia quyền sở hữu đất đai từ một người đứng tên, chịu trách nhiệm thành các đối tượng khác nữa. Tách thửa là việc chia nhỏ phần diện tích đất lớn thành các  phần đất có diện tích nhỏ hơn đảm bảo tiêu chuẩn diện tích tối thiểu được tách thửa do UBND tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quy định

Điều kiện tách thửa đất

Điều kiện tách thửa đất

– Phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng theo quy định tại Điều 100, Điều 101 của Luật đất đai

– Đất đang trong thời hạn sử dụng và không có bất kỳ tranh chấp nào

– Phải đáp ứng được về hạn mức, diện tích tối thiểu để tách thửa

– Không thuộc những trường hợp không cho phép tách thửa dưới đây:

  • + Thửa đất này thuộc các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  • + Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất của nhà nước
  • + Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ sẽ không được tách thửa

– Theo quy định của ỦY ban nhân dân các tỉnh, thành phố thì một số địa phương chỉ cần đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ được tách thửa.

Quy trình thực hiện khi đáp ứng các điều kiện tách thửa đất

– Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư cần nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu. Sau 3 ngày thì UBND xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Loading...

>>> Chi phí sang tên sổ đỏ là bao nhiêu? Thủ tục thế nào?

Bước 1: Người sử dụng đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định ban đâu

Nếu như nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ sẽ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung để hoàn thiện hồ sơ

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

– Trong thời gian 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất sẽ phải có trách nhiệm về:

– Tiến hành đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

– Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; sau đó chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để UBND xã trao cho người sử dụng đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trên đây là những chia sẻ của Kinh doanh về điều kiện tách thửa, hy vọng rằng qua đây bạn đọc đã nắm được các thông tin hữu ích rồi nhé.

Loading...