Điều kiện phát hành trái phiếu ra thị trường như thế nào? Hãy cùng ketqua.net.vn tìm hiểu cụ thể về trái phiếu và điều kiện để phát hành trái phiếu là gì nhé.

Trái phiếu là gì?

Điều kiện phát hành trái phiếu

Trái phiếu được hiểu là chứng nhận nghĩa vụ nợ của các doanh nghiệp hoặc các tổ chức có thẩm quyền phát hành. Ở Việt Nam thì trái phiếu thường do kho bạc nhà nước hoặc chính phủ phát hành. Khi tới kỳ đáo hạn, người mua trái phiếu sẽ nhận được cả gốc và lợi tức như đúng số tiền ghi trên cuống phiếu. Một số trái phiếu sẽ được trả lãi theo định kỳ tùy thuộc vào cơ quan phát hành trái phiếu.

Trên trái phiếu sẽ có các thông tin về: điều khoản cho vay, thời gian thực hiện (thời gian đáo hạn), mệnh giá, lợi tức. Đa số các trái phiếu phát hành sẽ có giá từ 100.000 đồng trở lên và phụ thuộc nhiều vào những yếu tố như thời điểm đáo hạn, danh tiếng của tổ chức và coupon. Nếu như người mua trái phiếu không muốn sở hữu nữa thì vẫn có thể bán cho các nhà đầu tư khác.

Điều kiện phát hành trái phiếu ra thị trường là gì?

Vậy điều kiện để phát hành trái phiếu ra công chúng bao gồm những gì:

– Doanh nghiệp  phải có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

– Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, và không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán; doanh nghiệp đó không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm;

– Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phê duyệt

Loading...

– Có cam kết thực sẽ hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư

– Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, trừ các trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;

– Doanh nghiệp không nằm trong diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

– Doanh nghiệp phát hành hoặc trái phiếu đăng ký chào bán phải được xếp hạng tín nhiệm bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong các trường hợp sau:

  • Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá huy động trong mỗi năm phải lớn hơn 500 tỷ đồng và lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất trong các báo cáo sau: báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được xem xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận; hoặc
  • Tổng dư nợ trái phiếu theo mệnh giá tính tới thời điểm đăng ký chào bán lớn hơn 100% vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất trong các báo cáo sau: báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

– Doanh nghiệp phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;

– Doanh nghiệp muốn phát hành trái phiểu phải có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

>>>Kế toán thuế là gì? Cách làm một kế toán thuế?

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về điều kiện phát hàng trái phiếu, hy vọng rằng qua đây bạn đọc đã nắm được những thông tin kiến thức bổ ích rồi nhé.

Loading...