Chuyển nhượng sáng 9/7: Mục tiêu của Liverpool lên tiếng đòi ra đi