Chuyển nhượng sáng 20/8: Sao Barca xác nhận đến MU