Chuyển nhượng chiều 21/10: Phil Jones háo hức ra đi vào tháng Giêng