Chelsea đại thắng St Patrick’s: Ngày của ‘tân binh’